Omsigts linksamling

No Emil Kampmann, Anja Svejgaard Pors, Lotte Trangbæk & Jan Kampmann: ‘Dialoger om kvalitet – hvordan viden om kvalitet udveksles, forstås og styres i to kommuners organisering af daginstitutionsområdet’ (2019)

Charlotte Ringmose & Lone Svinth: ‘Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’ (2019)

Kunnskapsdepartementet: ‘Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag’ (2018)

Kurt Bendix-Olsen: ‘Små børns perspektiver på inklusion’ (2018)

Charlotte Brønsted, Doris Overgaard Larsen, Ole Steen Nielsen & Bent Madsen: ‘Forældresamarbejde i fritids- og klubtilbud – en upåagtet praksis med oversete potentialer’ (2018)

Christina Holm Poulsen: ‘Inklusion – muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv’ (2017)

Hans Henrik Knoop, Bjørn E. Holstein, Hanne Viskum & Jannie Moon Lindskov: ‘Elevernes fællesskab og trivsel i skolen. Analyser af Den Nationale Trivselsmåling’ (2017)

Niels Egelund, Thomas Nordahl, Ole Hansen, Pia Guttorm Andersen & Lars Qvortrup: ‘Portræt af elever med særlige behov – supplerende undervisning og specialundervisning i 13 kommuner’ (2017)

Lars Benjaminsen, Stefan Bastholm Andrade & Morten Holm Enemark (SFI): ‘Fællesskabsmålingen – en undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark’ (2017)

EVA: ‘Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen’ (2017)

Peter Ø. Andersen: ‘Daginstitutioner – tendenser og muligheder’ – pjece (2016)

Peter Ø. Andersen: ‘Daginstinstitutioner – tendenser og muligheder’ – rapport (2016)

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors & Jan Merok Paulsen (red.): ‘Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde’ (2016)

Sofie Henze-Pedersen, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund & Chantal Pohl Nielsen: ‘Inklusion – set i et elevperspektiv. En kvalitativ analyse (2016)

EVA: Understøttende undervisning – 5 spørgsmål til det fortsatte arbejde med understøttende undervisning (2016)

Jens Peter Thomsen (red.): ‘Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet. Årgang 95 – forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (2016)

Hanne Søndergård Pedersen, Marianne Schøler Kollin & Else Ladekjær: ‘Inklusion i folkeskolen – Erfaringer fra 16 folkeskoler i fire kommuner’ (2016)

Ministeriet for Børn, Undervisning & Ligestilling: ‘Afrapportering af inklusionseftersynet’ (2016)

Marie Østergaard Møller, Katrine Iversen & Vibeke Normann Andersen: ‘Review af resultatbaseret styring Resultatbaseret styring på grundskole-, beskæftigelses- og socialområdet’ (2016)

Thomas Thyrring Ensig: ‘Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning: En undersøgelse af støtteforanstaltningers betydning for elevers deltagelsesmuligheder, læring og oplevelse af inklusion’ (2015)  

Lene Broe & Dorte Damm: ‘Den udfordrede elev og skolen’ (2015) 

Line Mehlsen, Mai Tødsø Jensen, Gunvor Christensen, Anne-Marie Klint Jørgensen & Rikke Eline Wendt: ‘Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet’ (2015)

Lars Benjaminsen, Stefan Bastholm Andrade, Ditte Andersen, Morten Holm Enemark & Jesper Fels Birkelund: ‘Familiebaggrund og social marginalisering’ (2015)

EVA: ‘Special- og almenpædagogisk samarbejde om inklusion. Et inspirationsmateriale bestående af videointerviews, forskningsoverblik, praksiseksempler og arbejdsspørgsmål om samarbejde om inklusion i folkeskolen’ (2015)

ADHD-foreningen: ’25 råd og redskaber. En guide til det pædagogiske arbejde i børnehave og indskoling (Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn)’ (2015) 

Bente Bjørnholt, Stefan Boye, Lasse Hønge Flarup & Kasper Lemvigh: ‘Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole’ (2015)

Mikkel Giver Kjær, Siddhartha Baviskar & Søren C. Winter: ‘Skoleledelse i folkeskolereformens første år’ (2015)

Chantal Pohl Nielsen, Anne Toft Hansen, Vibeke Myrup Jensen & Kasper Skou Arendt: ‘Folkeskolereformen. Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever’ (2015).

Kirsten Elisa Petersen: ‘Stemmer fra en bande – unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid’ (2015)

Væksthus for Ledelse: ‘Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen – mellem lærere og pædagoger og med det omgivende samfund’ (2015)

Camilla Brørup Dyssegaard og Niels Egelund: ‘Dokumentationsprojektet – 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse. (2015)

SFI & AAU: ‘Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015’ (2015)

Christiane Præstgaard Christensen og Chantal Pohl Nielsen: ‘Inklusionspanelet – et forskningsprojekt om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, Statusnotat 2 (2015)

Morten Ejrnæs, Rikke Bech Espersen, Tine Fuglsang og Merete Monrad: ‘Pædagoger i folkeskolen’ (2015)

BUPL: ‘Casesamling – Pædagoger i folkeskolen’ (2015)

BUPL: ‘Inklusion – mellem pædagogik og arbejdsmiljø. Erfaringer og inspiration fra et forskningsprojekt’ (2015)

Eurofound: ‘Early childhood care: Accessibility and quality of services’ (2015)

Karen Albertsen, Bjørg Kjær, Hans Jørgen Limborg og Maria Fournaise: ‘Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø’ (2015)

SFI & Cubion: ‘Kort & klart: Inkluderende skolemiljøer – elevernes roller’ (2015)

SFI: ‘Inkluderende skolemiljøer – elevernes roller’ (2015)

Foreningen Skole og Forældre, Det Centrale Handicapråd & Center for Rummelighed: ‘Fire små film om inklusion og forældresamarbejde’ (2015)

Bureau 2000: ‘Daginstitutionernes hverdag 2015’ (2015)

Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen & Anne Katrine Sjørslev: ‘Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten’ (2015)

Cubion: ‘Tværkommunal midtvejsrapport’ (2015)

Grethe Kragh-Møller & Charlotte Ringmose: ‘Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner’ (2015)

Mogens Nygaard Christoffersen, Anna-Katharina Højen-Sørensen & Laura Laugesen: ‘Daginstitutionens betydning for børns udvikling’ (2014)

Rådet for Børns Læring: ‘Inkluderende fællesskaber i dagtilbud’ (2014)

Tomas Ellegaard, Jan Kampmann & Kim Rasmussen: ‘Institutionsliv – dilemmaer og paradokser. Når pædagoger forsøger at tilgodese både fællesskabet og den enkelte’ (2014)

EVA: ‘Støtteindsatser i Randers Kommune – evaluering af omorganisering af særlige støtteindsatser i dagtilbud’ (2014)

EVA: ‘Veje til udvikling af praksis’ (2014)

Undervisningsministeriet: ‘Ro og klasseledelse i folkeskolen – rapport fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse’ (2014)

Jørn Nielsen, Søren Langager, Lotte Hedegaard-Sørensen & Hanne Forsberg: ‘Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov’ (2014)

Simon Calmar Andersen, Louise Voldby Beuchert-Pedersen, Helena Skyt Nielsen & Mette Kjærgaard Thomsen: ‘Undersøgelse af effekten af tolærerordninger’ (2014)

Maja Røn Larsen (red.): ‘Forældresamarbejde og inklusion – afdækning af et vidensfelt i bevægelse’ (2014)

BUPL: Kort film om fem konkrete værktøjer til at hjælpe det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger på vej (2014)

Evald Krog: ‘Børn kan ikke lide at dingle med bukserne nede foran klassen’ (2014)

Rådet for Børns Læring: ‘Inkluderende læringsfællesskaber for alle børn’ (2014)

EVA: ‘Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag’ (2014)

EVA: ‘Inspirationskatalog fra skole til skole’ (2014)

EVA: ‘Inklusion i dagtilbud. Kortlægning af arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje’ (2014)

SFI og AAU: ‘Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014’

Helle Lauritsen: ‘2.b har et inkluderrende klasseværelse’ (folkeskolen.dk, 3/4 2014)

Børn & Unge, nr. 6, 20. marts, 2014 (Temanummer om inklusion)

Peter Westh: ‘Inkludér succeshistorierne om autisme’ (DenOffentlige.dk, 4/3 2014)

Steffen Hagemann: ‘Stol på din mavefornemmelse’ (Børn & Unge, nr. 2, 2014)

Janne Hedegaard Hansen, Bente Bro Andersen, Andy Højholdt & Anne Morin: ‘Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde’ (2014)

Cubion: ‘Tværkommunal Baselinerapport’ (2014)

Claes Nilholm & Kerstin Göransson: Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? (2013)

Birte Gudiksen, Carsten Pedersen, Karen Bønlykke Braad og Hanne Møller: ‘Evaluering af inklusionsstudieåret i pædagog og læreruddannelsen’ (2013)

EVA: ‘Strategier og læreres og pædagogers kompetenceudvikling’ (2013)

Steen Hvid og Jørgen Bloch-Poulsen: ‘En kort introduktion til bogen Dialogiske forældresamtaler – alle vil jo gerne inddrages‘ (2013)

BUPL & Danmarks Lærerforening: ‘Samarbejdserklæring – pædagoger og lærere i samarbejde’ (2013)

Inge Mette Kirkeby, Marie Louise Gammelby & Susanne Dyhring Elle: ‘Plads til trivsel og udvikling’ (Statens Byggeforskningsinstitut, 2013)

Paedagogikiskolen.dk: Seks korte film om inklusion, hvor eleverne følges i deres hverdagsliv (2013)

Mette-Line Thorup: ‘Dem vi alle sammen skal lege med’ (2013)

Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen: ‘Hvem skal tage teten? Et inkluderende forældresamarbejde udvikles’ (2013)

Foreningen Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd: ‘Fem små film om inklusion’ (2013)

Filmkompagniet: ‘Inklusion i praksis på Tåsingeskolen’ (2013)

Klaus Majgaard: ‘Konkretisér målene!’ (2013)

Skolelederforeningen og NVIE: ‘Vejledning til skoleledelsen – inklusion i folkeskolen 2013’

SFI og AAU: ‘Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013’

Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning: ‘Virkningsfulde tiltag i dagtilbud’ (2013)

Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning: ‘Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. Systematisk review’ (2013)

Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning: ‘Viden om inklusion’ (2013)

EVA: ‘Specialklasser i folkeskolen. På vej mod mere inkluderende læringsmiljøer’ (2013)

EVA: ‘Udfordringer og behov for viden’ (2013)

KL’s rapport ‘Pejlemærker for fremtidens pædagogisk-psykologiske rådgivning’ (2013)

Bjørn Hamre: ‘Potentialitet og optimering i skolen. Problemforståelser og forskelssætninger af elever – en nutidshistorisk analyse’ (2012)

Lærer- og pædagogstuderende ved inklusionsuddannelsen (UCC): ‘Vi er fælles om at være forskellige’ (2012)

Jens Rasmussen, Preben Kierkegaard, Helle Kløft Schademan og Hanna Bjørnøy Sommersel: ‘Pædagogens ændrede professionelle praksis – med børn i socialt komplekse kontaktflader’ (2012)

BUPL: ‘Det gode samarbejde  – lærere og pædagogers samarbejde i skolen’ (2012)

BUPL: ‘Inklusion og forebyggelse – budskaber, forslag og viden’ (2012)

Rambøll: ‘Evaluering af forsøg med skolestart’ (2012)

Rambøll: ‘Evaluering af heldagsskoler’ (2012)

Søren Langager: ‘ADHD og diagnosernes himmelflugt’ (Danskernes Akademi, 2012)

Tine Basse Fisker: ‘Mere viden om diagnoser’ (2012)

Ministeriet for Børn og undervisning: ‘Afrapportering fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud’ (2012)

Det Centrale Handicapråds holdningspapir om inklusion (2012)

Trygfondens og Mandag Morgens undersøgelse: ‘Børneliv ifølge danskerne’ (2012)

Anette Nielsen og Christian Quvang: ‘Man skal handle før mælken bliver sur – Forskningsrapport vedr. en undersøgelse af den professionelle indsats’ betydning for inklusion i KRYDS feltet mellem særlige og almene behov’ (2011)

Rambøll: ‘Evaluering af undervisningsassistentordningen’ (2011)

Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen, Camilla Schmidt, Finn M. Sommer og Niels Warring: ‘Ud af defensiven – fornyelse af daginstitutionerne med udgangspunkt i den pædagogiske faglighed’ (2011)

Klaus Majgaard: ‘Inklusionens arkitekter’ (2011)

SFI: ’11-åriges trivsel og risiko’ (2011)

EVA: ‘Indsatser for inklusion i folkeskolen’ (2011)

Socialstyrelsen: ‘Børns holdninger til handicap’ (2011)

Maja Røn Larsen: ‘Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder – organisering af specialindsatser i skolen’ (2011)

Teori og Metodecentrets ‘Inklusionsguide’ (2011) der bygger på rapporten ‘De mange mange veje’ (2011)

Carsten Pedersen: ‘Socialt inkluderende praksisanalyse’ (2011)

Birgit Kirkebæk: ‘Almagt og afmagt’ – foredrag på DPU i forbindelse med bogudgivelse (2010)

BUPL: ‘Casesamling til arbejde med vignetmetoden’ (2010)

Ken Robinson: ‘Changing Education Paradigms’ (2010)

Rådet for Socialt Udsatte: ‘Udsat for forståelse’ (2009)

Niels Egelund og Susan Tetler: ‘Effekter af specialundervisning’ (2009)

Bjørg Kjær: ‘Basispladspædagogik og institutionskultur’ (2009)

Inklusionsguide fra Roskildeprojektet: ‘Kom godt igang med  inklusionsarbejdet’ (2009)

Carsten Pedersen: ‘Hvad er inkluderende faglighed – på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater?’ (2009)

Bo Clausen m.fl.: ‘Forudsætninger for at skabe en inkluderende skolekultur’ (2009)

Annegrethe Ahrenkiel: ‘Professionsstrategier i konkurrencestaten’ (2008)

Inkluderingshåndbogen (dagtilbud) (2007)

Charlotte Ringsmose og Leif Buch-Hansen: ‘Nordisk inklusion’ (2007)

Claes Nilholm: ‘Inkludering av elever ‘i behov av särskilt stöd’ – Vad betyder det och vad vet vi?’ (2006)

Handicapkonventionen (2006)

Jørgen Bang og Christian Dalsgaard: ‘Samarbejde – kooperation eller kollaboration’ (2005)

Inkluderingshåndbogen (skole) (2004)

Åse Holmgaard: ‘Hvordan blev inklusion til rummelighed?’ (2004)

Salamancaerklæringen (1994)

Uffe Juul Jensen: ‘Udvikling som metode’ (1992)

Børnekonventionen (1989)

Opdateret den 23. juni 2017