Velkommen!

Når mennesker i udsatte positioner ufrivilligt bringes i endnu mere udsatte positioner – på grund af de måder fællesskaber, institutioner og samfund fungerer og udvikler sig på – er det mangel på omsigt.

Omsigt er omtanke beriget af eftertanken og et afgørende element i udfoldelsen af dømmekraft.

På denne hjemmeside kan du kvit og frit læse artikler forfattet af Carsten Pedersen, der på forskellig måde analyserer og begrunder betydningen af omsigt og professionel dømmekraft, når pædagoger, lærere, socialarbejdere og sundhedsprofessionelle håndterer dilemmaer i og på tværs af danske velfærdsinstitutioner.

Artiklerne kan tillige købes i pdf-format, hvorfra du kan copy-paste og printe til eget brug.

Omsigts konsulentydelserkurser, temadage og foredrag finder du også her på hjemmesiden.

Vi skræddersyer gerne forløb og arrangementer til den enkelte arbejdsplads eller kommune.

Ligesom vi har gode erfaringer med, at deltagerne tilhører forskellige professioner med henblik på at styrke tværprofessionalitet og tværgående samarbejde.

Omsigt arbejder på et praksisfilosofisk grundlag. Det betyder, at omdrejningspunktet altid er tankevækkende arbejdssituationer fra praksis. Hermed kan deltagerne i vores forløb forbinde deres faglige udvikling med en nysgerrig udforskning og udvikling af egen hverdagspraksis. Vi kalder denne tilgang for samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse.

Af samme grund støtter vi meget gerne deltagere i forlods at indsamle situationsbeskrivelser fra hverdagen med henblik på at sikre praksisforankring og ejerskab. Ligesom vi efterlods kan tilknyttes som en fast samarbejdspartner, der løbende kan bidrage til, at nyerhvervede indsigter og strategier forankres og justeres i takt med, at de praktiseres.