Inklusionens ABC

‘Inklusionens ABC’ er et kursus af 3 dages varighed, der ruster deltagerne til:

    • At analysere deres professionelle hverdagspraksis med henblik på at udvikle strategier til modvirkning af social marginalisering og eksklusion.
    • At gøre inklusionens praktiske grænser til genstand for refleksion med henblik på at udvikle samarbejdsstrategier og et fælles fagsprog på tværs af faglige, institutionelle og sektorielle skel.

På de to første kursusdage udveksler deltagerne perspektiver på, hvordan social udsathed, inklusion og grænser for inklusion viser sig i danske velfærdsinstitutioner. Forskellige forståelser af inklusionsbegrebet, som aktuelt gør sig gældende i nutidens velfærdsinstitutioner, spores og drøftes. Deltagerne præsenteres for aktuel forskningsbaseret viden om inklusions- og eksklusionsprocesser og afprøver samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse som tilgang til at kvalificere deres eksisterende inklusionsberedskaber.

På den tredje kursusdag, der er placeret ca. en måned efter de to første kursusdage, er omdrejningspunktet drøftelser af deltagernes erfaringer med at praktisere og justere deres inklusionsberedskab.

Tid og sted: Kurset afholdes halvårligt på datoer, der aftales med deltagerne (kontakt os for yderligere information her). Alle kursusdage er fra kl. 9.00-16.00. Carsten Pedersen forestår alle kursusdage, der afholdes på gode kursusfaciliteter i hovedstadsområdet.

Prisen er 5.800 kr. (ekskl. moms). Der er fuld forplejning på kurset. Der gives 10 % rabat på den samlede pris (før moms), hvis tre eller flere deltagere fra samme arbejdssted tilmeldes samme kursus. Studerende ved videregående uddannelser kan deltage til halv pris (begrænset antal pladser).

Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning.

Tilmelding til kurset ‘Inklusionens ABC’ foregår her.

Kurset kan også skræddersyes til den enkelte arbejdsplads/kommune og afholdes lokalt.