Temadag: ‘Samarbejdets hemmelighed’

Denne temadag tager afsæt i de vigtigste pointer i bogen Samarbejdets hemmelighed, forfattet af Carsten Pedersen. Der sættes fokus på:

    • Hvordan samarbejde viser sig i vores hverdagsliv og arbejdsliv – og hvordan vi i praksis skelner mellem samarbejdsrelationer af høj og lav kvalitet.
    • Hvad samarbejde i det hele taget er for et fænomen – og hvordan vi kan blive klogere på dette spørgsmål ved at forholde os nysgerrigt til det sammen med vores samarbejdspartnere.
    • Hvorfor samarbejde ikke sjældent er forbundet med både dilemmaer og konflikter, der nok kan være frustrerende, men som alligevel også tit gør, at vi kan ane nye muligheder for at komme videre.
    • Hvorledes vi løbende kan arbejde på at kvalificere vores samarbejdsberedskab og dermed søge at blive bedre samarbejdspartnere i praksis.

Deltagere på temadagen er mere end velkomne til at indsende et eksempel på et samarbejdsdilemma eller en samarbejdskonflikt, som de har håndteret indenfor de seneste måneder. Eksempler mailes til cp@omsigt.dk senest 5 dage før temadagen. Når der refereres til de indsendte dilemmaer eller konflikter på temadagen, forbliver deltagerne anonyme.

Tid og sted: Temadagen forestås af Carsten Pedersen onsdag den 4. oktober 2023 kl. 9.00-16.00 på gode kursusfaciliteter i hovedstadsområdet.

Prisen for deltagelse er 1.850 kr. (ekskl. moms). Der er fuld forplejning på temadagen. Der gives 10 % rabat på den samlede pris (før moms), hvis tre eller flere deltagere fra samme arbejdssted tilmeldes samme kursus. Studerende ved videregående uddannelser kan deltage til halv pris (begrænset antal pladser). Carsten Pedersens bog ‘Samarbejdets hemmelighed’ – der udkom i marts 2023 – er inkluderet i prisen. Bogen udleveres til deltagerne på temadagen.

Kursusbevis udleveres ved dagens afslutning.

Tilmelding til temadagen ‘Samarbejdets hemmelighed’ foregår her. Tilmeldingfristen er fredag den 25. august.

Temadagen kan også skræddersyes til den enkelte arbejdsplads/kommune og afholdes lokalt.