Debatindlæg af Carsten Pedersen


Når uddannelsespolitik reduceres til arbejdsmarkedspolitik

Facebook den 29. april 2024


Pædagoguddannelsen tåler hverken flere tomme politikerløfter eller at blive taget som gidsel i en ideologisk strid om praksis versus teori

Facebook den 21. marts 2023


Udkast til ny bekendtgørelse for læreruddannelsen er sendt til høring – men hvad med pædagoguddannelsen?

Facebook den 9. februar 2023


Nu er det pædagoguddannelsens tur!

Facebook den 4. november 2022


Er en reform af pædagoguddannelsen sparket til hjørne?

Facebook den 9. juni 2022


Danske Professionshøjskoler foreslår en ny pædagoguddannelse med gennemgående fag og semesterstruktur

Facebook den 19. april 2022


Lektor: Professionshøjskoler klamrer sig til ubrugelige kompetencemål på pædagoguddannelsen

Altinget den 26. november 2021


Der bør gøres op med den uddannelsestænkning, som den nuværende pædagoguddannelse bygger på

Facebook den 25. november 2021


Pædagoguddannelsen er blevet vejet og fundet for let

Facebook den 23. november 2021


Lektor til Danske Professionshøjskoler: Hvorfor lytter I ikke til kritikken af kompetencemålstyringen?

Altinget den 10. maj 2021


Det er på tide at gøre op med den overfladiske målstyringskultur i pædagoguddannelsen

Facebook den 23. februar 2021


Rygterne om pædagoguddannelsens akademisering er stærkt overdrevne

Facebook den 17. februar 2021


Er pædagoguddannelsen ikke teoretisk nok?

Facebook den 2. februar 2021


Giv pædagoguddannelsen dens faglige rygrad tilbage!

Facebook den 23. januar 2021


Om vilkårlighed og fravær af sammenhæng i pædagoguddannelsen

Facebook den 8. januar 2021


Pædagoguddannelsen prioriterer hverken praksis eller teori

Altinget den 27. november 2020


Pædagoguddannelsens elendighed skyldes ikke akademikere

Altinget den 3. november 2020


Karaktergivningens dilemma

Facebook den 8. oktober 2020


Om den teoretiske kundskabs berettigelse i en professionsbacheloruddannelsen

Facebook den 22. september 2020


Invitér fagligheden ind i evalueringen og reformen af pædagoguddannelsen!

Facebook den 18. september 2020


Bliver evalueringen af pædagoguddannelsen overfladisk?

Facebook den 17. september 2020


Nyuddannet pædagog: Pædagoguddannelsen fremmer overfladiskhed

Facebook den 1. august 2020


Tre kriterier bør danne grundlag for evaluering af pædagoguddannelsen

Altinget den 18. juni 2020


Pædagoguddannelsen hænger ikke sammen

Altinget den 5. juni 2020


Når styringen skygger for (ud)dannelsen

Facebook den 1. marts 2020


Pædagoguddannelsens bidrag til pædagogikkens teknificering

Facebook den 21. februar 2020


Kvalitetsvurderinger i daginstitutioner bør ske på måder, der giver kraft til den professionelle dømmekraft

Facebook den 16. februar 2020


Styrket faglighed i pædagoguddannelsen kræver en ny bekendtgørelse

Altinget den 3. december 2019


Krav og kontrol bør gå hånd i hånd med et fleksibelt og involverende studie- og undervisningsmiljø i pædagoguddannelsen

Facebook den 16. november 2019


Fag giver mening – et debatoplæg om fagligheden i morgendagens pædagoguddannelse

Facebook den 13. november 2019


Arbejdsvilkår spænder ben for en forsvarlig praksis i danske daginstitutioner

Facebook den 10. november 2019


Pædagoguddannelsen ligger, som lovgiverne har redt

Politiken den 7. november 2019


Pædagoguddannelsen bløder

Omsigt.dk den 11. september 2019


Moralsk stress som vilkår i den offentlige sektor

Facebook den 2. juni 2019


Er nye centralt fastsatte læringsmål i Dagtilbudsloven en god idé?

Facebook den 10. juni 2017


Om monoprofessionel og tværprofessionel dømmekraft

Facebook den 21. maj 2017


(Lærer-pædagog-)samarbejdets grunddilemma

Facebook den 16. maj 2017


Burde læreplaner kaldes noget andet?

Facebook den 4. august 2016


Svar til en bekymret pædagog

Facebook den 25. maj 2016


Lad ikke dårlige normeringer bliver normen

Omsigt.dk den 26. maj 2016


‘Særlige behov’ eller ‘behov for særlig støtte’?

Facebook den 12. maj 2016


Politik og dilemmadeling

Facebook den 21. september 2015


Der er brug for et nationalt kompromis om inklusion

Facebook den 10. oktober 2014


Dilemmaspil eller dilemmadeling?

Facebook den 9. oktober 2014


Samarbejde – mellem kooperation og kollaboration

Facebook den 21. maj 2014