Temadag: ‘De professionelle og dømmekraften’

Denne temadag handler om dømmekraftens afgørende betydning i hverdagslivet i almindelighed og i professionelle sammenhænge i særdeleshed. Afsættet er Carsten Pedersens bog Om dømmekraften.

Formålet med temadagen er at inspirere deltagerne til – individuelt og i samarbejde med andre – at give kraft til en professionel dømmekraft, der på én gang:

  • er forankret i situationsspecifikke hensyn i praksis,
  • lader sig begrunde i relevant faglig viden og forskning,
  • er følsom overfor betydningsfulde hensyn og stemmer, som er i risiko for at blive overset eller overhørt, og
  • bidrager til at reducere udsatheden blandt de mennesker, som de professionelle har med at gøre.

Med tankevækkende arbejdssituationer som omdrejningspunkt inddrages deltagerne i temadagen i bestræbelser på:

  • at spore almindelig og professionel dømmekraft, som disse fænomener viser sig i praksis,
  • at reflektere over dømmekraftsbegrebets betydning, historie og muligheder for at kaste nyt lys over arbejdet og samarbejdet i og på tværs af velfærdsprofessionerne, og
  • at begribe den samfundsmæssige baggrund for de dilemmaer, der opstår i velfærdsprofessionelles praksis i takt med, at forsknings- og evidensbaseret viden tillægges stadig større betydning i den offentlige sektor.

Tid og sted: Temadagen forestås af Carsten Pedersen halvårligt på en dato, der aftales med deltagerne (kontakt os for yderligere information her). Den afholdes i tidsrummet fra kl. 9.00-16.00 på gode kursusfaciliteter i hovedstadsområdet.

Prisen er 1.850 kr. (ekskl. moms). Der er fuld forplejning på temadagen. Der gives 10 % rabat på den samlede pris (før moms), hvis tre eller flere deltagere fra samme arbejdssted tilmeldes samme temadag. Studerende ved videregående uddannelser kan deltage til halv pris (begrænset antal pladser). Carsten Pedersens bog ‘Om dømmekraften’ er inkluderet i prisen. Bogen udleveres til deltagerne på temadagen.

Kursusbevis udleveres ved dagens afslutning.

Tilmelding til temadagen ‘De professionelle og dømmekraften’ foregår her.

Temadagen kan også skræddersyes til den enkelte arbejdsplads/kommune og afholdes lokalt.