Artikler, debatindlæg og bøger af Carsten Pedersen


Artikler

Alle kan frit læse artikler af Carsten Pedersen ved at klikke på titlerne på listen nedenfor.

Artiklerne kan købes i pdf-format (hvorfra man kan copy-paste og printe) – læs mere her.

Ved at tilmelde sig Omsigts Nyhedsbrev eller ved at følge Omsigt på Facebook eller Twitter kan du følge med i, hvornår nye artikler udkommer eller udkommer i reviderede udgaver i takt med, at de beriges af udviklingsforløb, som Omsigt engagerer sig i.


Debatindlæg


Debatindlæg af Carsten Pedersen findes her.


Andre artikler og bøger af Carsten Pedersen

Carsten Pedersen (2023). Samarbejdets hemmelighed. København: Akademisk Forlag.

Læs et uddrag af bogen her.

Læs anmeldelsen af bogen på folkeskolen.dk her.

 

Carsten Pedersen (2017). At give kraft til dømmekraftenSocial Kritik (nr. 152, 2017).

 

Carsten Pedersen (2017). Om dømmekraften. København: Akademisk Forlag.

Læs et uddrag af bogen her. I lektørudtalelsen står der blandt andet:

Med udgangspunkt i en almindelig hverdagssituation filosoferer Carsten Pedersen over begrebet dømmekraft. Der reflekteres over almindelig dømmekraft men også professionel dømmekraft i situationer, hvor man arbejder med mennesker. Forfatteren benævner det praksisfilosofi. Gennemgangen af dømmekraft går fra personlige vinkler til inddragelse af filosoffer som Michel de Montaigne og Hannah Arendt (…) Her tages læseren med gennem tankerne om dømmekraft fra de umiddelbare iagttagelser af, hvad der sker i en situation, hvorefter vi ser det fra andre vinkler og tager påvirkninger udefra med i betragtning. Bogen fungerer som et eksempel på, hvordan man filosoferer, og læseren får dermed indblik i at tænke bredt og langsomt og se et emne fra flere vinkler. (bibliotek.dk)

 

Carsten Schou & Carsten Pedersen (red.) (2014). Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv. København: Akademisk Forlag (3. udgave).

Samfundet i pædagogisk arbejde

Læs anmeldelser af bogens 1. udgave på folkeskolen.dk, i Sygeplejersken og i Dansk Pædagogisk Tidsskrift (nr. 3, 2007). Læs anmeldelse af bogens 3. udgave på bogvægten.dk.

Læs uddrag af bogen her.

 

Carsten Pedersen (2011). Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner. København: Akademisk Forlag.

Praksisfilosofi

Læs uddrag af eller køb bogen her.

Læs omtale og interwiew i Børn og Unge (nr. 1, 2012) og Socialpædagogen (nr. 24, 2011) – og læs interviewet ‘Tvivl – men fortvivl ikke’, der ligeledes er bragt i Socialpædagogen (nr. 15, 2012). Læs anmeldelser i SINDbladet (nr. 6, 2011) på folkeskolen.dk (oktober 2011) og Social Kritik (nr. 129, 2012).

 

Carsten Pedersen (red.) (2009). Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. København: Hans Reitzels Forlag.

Inklusionens pædagogik

Læs bogens Indholdsfortegnelse og Forord.

 

Britta Hørdam og Carsten Pedersen (red.) (2006). Vidensformer – pædagogik – sundhed. København: GAD’s Forlag.

Vidensformer pædagogik sundhed

Læs bogens Indholdsfortegnelse og Indledning.

Læs anmeldelser på folkeskolen.dk og i Sygeplejersken.

 

Carsten Pedersen (2003). Pædagogisk kompetence – om at kunne se magt, kulturforskelle og dilemmaer i en professionel sammenhængSocial Kritik (nr. 88, 2003).

Social Kritik


Liste over alle artikler, debatindlæg og bøger publiceret i perioden 2003-2023

[1]
C. Pedersen, “Pædagogisk kompetence  –  om at kunne se magt, kulturforskelle og dilemmaer i en professionel sammenhæng”, Social kritik, årgang 15, nr. 88, s. 98–118, 2003 (findes her).
[2]
B. Hørdam og C. Pedersen (red.), Vidensformer, pædagogik, sundhed. København: GAD, 2006 (findes her).
[3]
C. Pedersen, “Etisk viden som grundlag for (tvær)fagligt samarbejde”, i Vidensformer, pædagogik og sundhed, Hørdam, Britta og Pedersen, Carsten (red.). København: GAD, 2006, s. 77–105 (findes her).
[4]
C. Pedersen, “Teori og praksis”, i Vidensformer, pædagogik og sundhed, Hørdam, Britta og Pedersen, Carsten (red.) København: GAD, 2006, s. 19–40 (findes her). 
[5]
C. Pedersen, “Vidensformer”, i Vidensformer, pædagogik, sundhed, B. Hørdam og C. Pedersen (red.). København: GAD, 2006, s. 41–75 (findes her).
[6]
C. Schou og C. Pedersen (red.), Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 1. udgave. København: Akademisk Forlag, 2006 (findes her).
[7]
C. Schou og C. Pedersen (red.), Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 2. udgave. København: Akademisk Forlag, 2008 (findes her).
[8]
C. Pedersen, “Den pædagogiske sag – et socialt inkluderende perspektiv”, i Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen, C. Pedersen (red.). København: Hans Reitzels Forlag, 2009, s. 105–142 (findes her).
[9]
C. Pedersen (red.), Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. København: Hans ReitzelsForlag, 2009 (findes her her).
[10]
C. Pedersen, “Mod en socialt inkluderende faglighed”, i Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen, C. Pedersen (red.). København: Hans Reitzels Forlag, 2009, s. 143–188 (findes her). 
[11]
C. Pedersen, Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner. København: Akademisk Forlag, 2011 (findes her).
[12]
C. Pedersen, “Filosofi til praktisk hverdagsbrug”, Interview i Børn og Unge (nr. 1) den 14. januar 2012 (findes her).
[13]
C. Pedersen, “Tvivl – men fortvivl ikke”, Interview i Socialpædagogen Online den 3. august 2012. (findes her).
[14]
C. Pedersen, “Anerkendelsens blinde pletter”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[15]
C. Pedersen, “Fem tilgange til inklusion”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[16]
C. Pedersen, “Hvis inklusion er svaret – hvad er så spørgsmålet?”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[17]
C. Pedersen, “Inklusionens grænser”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[18]
C. Pedersen, “Om fællesskabelse”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[19]
C. Pedersen, “Samarbejde på tværs”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[20]
C. Pedersen, “Situationsbeskrivelser som garant for saglighed”, omsigt.dk, 2013 (findes her).
[21]
C. Pedersen, “Der er brug for et nationalt kompromis om inklusion”, Facebook, 10. oktober 2014 (findes her).
[22]
C. Pedersen, “Dilemmadeling gennem konversation”, 2014, omsigt.dk (findes her).
[23]
C. Pedersen, “Dilemmaer og brudlinjer – at begribe samfundet i praksis”, i Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 3. udgave., C. Schou og C. Pedersen (red.). København: Akademisk Forlag, 2014, s. 13–58 (findes her).
[24]
C. Pedersen, “Dilemmaspil eller dilemmadeling”, Facebook, 9. oktober, 2014 (findes her).
[25]
C. Pedersen, “Forældresamarbejdets missing link”, omsigt.dk, 2014 (findes her).
[26]
C. Pedersen, “Hvad er konversation?”, omsigt.dk, 2014 – publiceret i en første udgave i 2013 (findes her).
[27]
C. Pedersen, “Individ, institution og samfund”, i Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 3. udgave., C. Schou og C. Pedersen (red.). København: Akademisk Forlag, 2014, s. 399–467 (findes her).
[28]
C. Pedersen, “Inklusionens didaktik”, omsigt.dk, 2014 (findes her).
[29]
C. Pedersen, “Inklusionsforankring gennem klogere innovation”, omsigt.dk, 2014 (findes her).
[30]
C. Pedersen, “Marginaliseringsmagten og marginaliseringsfeltet”, omsigt.dk, 2014 – publiceret i en første udgave i 2013 (findes her).
[31]
C. Pedersen, “Om (tvær)professionalitet”, omsigt.dk, 2014 – publiceret i en første udgave i 2013 (findes her her).
[32]
C. Pedersen, “Positioner i forældresamarbejdet”, omsigt.dk, 2014 (findes her).
[33]
C. Pedersen, “Rum og ting som pædagogiske medspillere”, omsigt.dk, 2014 (findes her)
[34]
C. Pedersen, “Samarbejde – mellem kooperation og kollaboration”, Facebook, 21. maj, 2014 (findes her).
[35]
C. Pedersen, “Samarbejde om overgange”, omsigt.dk, 2014 (findes her).
[36]
C. Pedersen, “Socialt inkluderende praksisanalyse”, omsigt.dk, 2014 – publiceret i en første udgave i 2011 på http://praksisfilosofi.blogspot.dk(findes her).
[37]
C. Pedersen, “Tradition og fornyelse”, i Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 3. udgave., C. Schou og C. Pedersen (red.). København: Akademisk Forlag, 2014, s. 95–145 (findes her).
[38]
C. Pedersen, “Udvikling gennem beredskabelse”, omsigt.dk, 2014 (findes her).
[39]
C. Pedersen, “Vilje og vilkår”, i Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 3. udgave., C. Schou og C. Pedersen, (red.). København: Akademisk Forlag, 2014, s. 363–398 (findes her).
[40]
C. Schou og C. Pedersen (red.), Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv, 3. udgave. København: Akademisk Forlag, 2014 (findes her).
[41]
C. Pedersen, “Bidrag til kritik af den kritiske sans”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[42]
C. Pedersen, “Den blinde og den lamme – en fabel om samarbejde”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[43]
C. Pedersen, “Er alle situationer læresituationer?”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[44]
C. Pedersen, “Forsvarligt inklusionsarbejde”, omsigt.dk, 2015 – publiceret i en første udgave i 2014 (findes her).
[45]
C. Pedersen, “Hvad er problemet i en problemformulering?”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[46]
C. Pedersen, “Magtens mening og meningens magt”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[47]
C. Pedersen, “Menneskesyn uden tunnelsyn”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[48]
C. Pedersen, “Når samarbejde lykkes”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[49]
C. Pedersen, “Politik og dilemmahåndtering”, Facebook, 21. september, 2015 (findes her).
[50]
C. Pedersen, “Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[51]
C. Pedersen, “Står det fast, at alt er relativt?”, omsigt.dk, 2015 (findes her).
[52]
C. Pedersen, “Tvivlens dannelse”, omsigt.dk, 2015 – publiceret i en første udgave i 2014 (findes her).
[53]
C. Pedersen, “Burde læreplaner kaldes noget andet?”, Facebook, 5. juni 2016 (findes her).
[54]
C. Pedersen, “Den professionelle dømmekraft og skyklap-effekten”, omsigt.dk, 2016 (findes her).
[55]
C. Pedersen, “Fra kerneopgave til praksisprofil”, omsigt.dk 2016 (findes her).
[56]
C. Pedersen, “Går læring og inklusion hånd i hånd?”, omsigt.dk, 2016 (findes her).
[57]
C. Pedersen, “Lad ikke dårlige normeringer bliver normen”, omsigt.dk, 2016 (findes her).
[58]
C. Pedersen, “Svar til en bekymret pædagog”, Facebook, 25. maj 2016 (findes her).
[59]
C. Pedersen, “‘Særlige behov’ eller ‘behov for særlig støtte’”, Facebook, 12. maj 2016 (findes her).
[60]
C. Pedersen, “At give kraft til dømmekraften”, Social kritik, årgang 29, nr. 152, s. 20–23, 2017 (findes her).
[61]
C. Pedersen, “Er nye centralt fastsatte læringsmål i Dagtilbudsloven en god idé?”, Facebook, 10. juni 2017 (findes her).
[62]
C. Pedersen, “Hvad er praksisfilosofi?”, omsigt.dk, 2017 – publiceret i en første udgave i 2013 (findes her).
[63]
C. Pedersen, “(lærer-pædagog-)samarbejdets dilemma”, Facebook, 16. maj 2017 (findes her).
[64]
C. Pedersen, Om dømmekraften. København: Akademisk Forlag, 2017 (findes her).
[65]
C. Pedersen, “Om monoprofessionel og tværprofessionel dømmekraft”, Facebook, 21. maj 2017 (findes her).
[66]
C. Pedersen, “På sporet af håbet”, omsigt.dk, 2018 (findes her).
[67]
C. Pedersen, “Arbejdsvilkår spænder ben for en forsvarlig praksis i danske daginstitutioner”, Facebook, 10. november 2019 (findes her).
[68]
C. Pedersen, “Fag giver mening – et debatoplæg om fagligheden i morgendagens pædagoguddannelse”, Facebook, 13. november 2019 (findes her).
[69]
C. Pedersen, “Hvad er dilemmaopsporing, dilemmadeling og dilemmakritik?”, omsigt.dk, 2019 – publiceret i en første udgave i 2013 (findes her).
[70]
C. Pedersen, “Krav og kontrol bør gå hånd i hånd med et fleksibelt og involverende studie- og undervisningsmiljø i pædagoguddannelsen”, Facebook, 16. november, 2019 (findes her).
[71]
C. Pedersen, “Moralsk stress som vilkår i den offentlige sektor”, Facebook, 2. juni 2019 (findes her).
[72]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsen bløder”, omsigt.dk, 2019 (findes her).
[73]
C. Pedersen, “Opmærksomhed på professionel dømmekraft øger fleksibiliteten i tilsynet”, Interview i Socialtilsyn Syds Årsrapport, 2019, s. 48-49 (findes her).
[74]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsen ligger, som lovgiverne har redt”, Politiken, 2. sektion, 7. november 2019 (findes her).
[75]
C. Pedersen, “Styrket faglighed i pædagoguddannelsen kræver en ny bekendtgørelse”, Altinget Forskning, 3. december 2019 (findes her).
[76]
C. Pedersen, “Bliver evalueringen af pædagoguddannelsen overfladisk?”, Facebook, 17. september 2020 (findes her).
[77]
C. Pedersen, “Invitér fagligheden ind i evalueringen og reformen af pædagoguddannelsen!”, Facebook, 18. september 2020 (findes her).
[78]
C. Pedersen, “Karaktergivningens dilemma”, Facebook, 8. oktober 2020 (findes her).
[79]
C. Pedersen, “Kvalitetsvurderinger i daginstitutioner bør ske på måder, der giver kraft til den professionelle dømmekraft”, Facebook, 16. februar 2020 (findes her).
[80]
C. Pedersen, “Moralsk stress – mellem professionel dømmekraft og institutionaliseret kynisme”, omsigt.dk, 2020 (findes her).
[81]
C. Pedersen, “Nyuddannet pædagog: Pædagoguddannelsen fremmer overfladiskhed”, Facebook, 1. august 2020 (findes her).
[82]
C. Pedersen, “Når styringen skygger for (ud)dannelsen”, Facebook, 1. marts 2020 (findes her).
[83]
C. Pedersen, “Om den teoretiske kundskabs berettigelse i en professionsbacheloruddannelse”, Facebook, 22. september 2020 (findes her).
[84]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsen hænger ikke sammen”, Altinget Børn, 5. juni 2020 (findes her).
[85]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsen prioriterer hverken praksis eller teori”, Altinget Uddannelse, 27. november 2020 (findes  her).
[86]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsens bidrag til pædagogikkens teknificering”, Facebook, 21. februar 2020 (findes her).
[87]
C. Pedersen, “Om dømmekraft: Du kan ikke tage hensyn til det, du ikke ser”, Interview på UCL Blog den 31. august 2020 (findes her).
[88]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsens elendighed skyldes ikke akademikere”, Altinget Børn, 3. november 2020 (findes her).
[89]
C. Pedersen, “Tre kriterier bør danne grundlag for evaluering af pædagoguddannelsen”, Altinget Børn, 18. juni 2020 (findes her).
[90]
C. Pedersen, “Der bør gøres op med den uddannelsestænkning, som den nuværende pædagoguddannelse bygger på”, Facebook, 25. november 2021 (findes her).
[91]
C. Pedersen, “Det er på tide at gøre op med den overfladiske målstyringskultur i pædagoguddannelsen”, Facebook, 23. februar 2021 (findes her).
[92]
C. Pedersen, “Er pædagoguddannelsen ikke teoretisk nok?”, Facebook, 2. februar 2021 (findes her).
[93]
C. Pedersen, “Giv pædagoguddannelsen dens faglige rygrad tilbage!”, Facebook, 23. januar 2021 (findes her).
[94]
C. Pedersen, “Lektor til Danske Professionshøjskoler: Hvorfor lytter I ikke til kritikken af kompetencemålstyringen?”, Altinget Børn, 10. maj 2021 (findes her).
[95]
C. Pedersen, “Om vilkårlighed og fravær af sammenhæng i pædagoguddannelsen”, Facebook, 8. januar 2021 (findes her).
[96]
C. Pedersen, “Professionshøjskoler klamrer sig til ubrugelige kompetencemål på pædagoguddannelsen”, Altinget Forskning, 26. november 2021 (findes her).
[97]
C. Pedersen, “Pædagoguddannelsen er blevet vejet og fundet for let”, Facebook, 23. november 2021 (findes her)
[98]
C. Pedersen, “Rygterne om pædagoguddannelsens akademisering er stærkt overdrevne”, Facebook, 17. februar 2021 (findes her).
[99]
C. Pedersen, “Danske Professionshøjskoler foreslår en ny pædagoguddannelse med gennemgående fag og semesterstruktur”, Facebook, 19. april 2022 (findes her).
[100]
C. Pedersen, “Er en reform af pædagoguddannelsen sparket til hjørne?”, Facebook, 9. juni 2022 (findes her).
[101]
C. Pedersen, “Gruppedannelsens dilemma”, omsigt.dk, 2022 (findes her).
[102]
C. Pedersen, “Nu er det pædagoguddannelsens tur!”, Facebook, 4. november 2022 (findes her).
[103]
C. Pedersen, “Omsigts casesamling”, omsigt.dk, 2022 – publiceret i en første udgave i 2015 (findes her).
[104]
C. Pedersen, “Udkast til ny bekendtgørelse for læreruddannelsen er sendt til høring – men hvad med pædagoguddannelsen?”, Facebook, 9. februar 2023 (findes her).
[105]
C. Pedersen, Samarbejdets hemmelighed. København: Akademisk Forlag, 2023 (findes her).