Dømmekraft

Dømmekraft udgør en vedvarende hensyntagen til det, der er i spil og på spil i samspil i hverdagslivet, der går hånd i hånd med en opmærksomhed på, om der er hensyn og stemmer, der er i risiko for at blive altdominerende henholdsvis overset eller overhørt.

Der kan skelnes mellem individuel, kollektiv og strukturel dømmekraft. Individuel dømmekraft udfoldes af individer, der tager ansvaret for deres egen rådslagning og ikke-ubetænksomme (re)ageren. Kollektiv dømmekraft udfoldes gennem samspil, der er præget af en fælles opmærksomhed på, om der er hensyn og stemmer, der er i risiko for at blive altdominerende henholdsvis overset eller overhørt. Og strukturel dømmekraft udfoldes gennem vilkår, der åbner for såvel fleksibel strukturering som struktureret fleksibilisering.

Læs eventuelt også om professionel dømmekraft.

Læs mere om dømmekraft i bogen Om dømmekraften (2017) og i artiklerne At give kraft til dømmekraften, Den professionelle dømmekraft og skyklapeffekten og Hvad er dilemmaopsporing, dilemmadeling og dilemmakritik?.

CP/20-12-2018