Udsat position

I en udsat position tilpasses, begrænses, negligeres, udgrænses eller udstødes mennesker ufrivilligt på grund af de måder fællesskaber, institutioner og samfund fungerer og udvikler sig på – og hermed trues deres fremtidige muligheder for at indtage ikke-udsatte positioner præget af deltagelse, medvirken, tilhør, nyorientering eller passage.

Læs mere om de fem typer af udsatte og ikke-udsatte positioner i artiklen Marginaliseringsmagten og marginaliseringsfeltet eller i bogen Om dømmekraften (2017, kapitel 4). Og læs mere om, hvordan man systematisk kan samarbejde om at spotte og modvirke udsatte positioner i artiklen Socialt inkluderende praksisanalyse.

CP/13-10-2023