Beredskabelse

Beredskabelse er en tilgang til praksisudvikling og faglig udvikling, hvor deltagerne i fællesskab arbejder på et dynamisk dokument, som de alle har ret til løbende at kommentere og bidrage til. Beredskabet indeholder typisk:

    1. En samling situationsbeskrivelser med tankevækkende (arbejds)situationer, hvor der løbende samles til bunke.
    2. En praksisfølsom begrebsforståelse, der tager form af en dynamisk arbejdsdefinition, som løbende nuanceres.
    3. En refleksionsramme med retningslinjer for refleksionens form (der f.eks. kan være konversation) og et sæt analytiske refleksionsspørgsmål, der udledes af begrebsforståelsen og som justeres i takt med, at denne forståelse nuanceres.
    4. Et antal praktiske ledetråde, der sikrer, at refleksionsrammen rent faktisk bruges i refleksioner over tankevækkende situationer i praksis – med henblik på at kvalificere håndteringen af lignende situationer i fremtiden.
    5. En vedligeholdelses- og udviklingsplan, der sikrer en regelmæssig rådslagning om beredskabets formuleringer og om relevansen af at indlemme nye begreber i den fortsatte beredskabelsesproces.

Læs mere om beredskabelse i artiklerne Udvikling gennem beredskabelse og Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse samt i bogen Om dømmekraften (2017, kapitel 4 og 5).

CP/25-11-2018

error: Advarsel: Beskyttet indhold