Velkommen!

Omsigt kombinerer kursusvirksomhed, konsulentvirksomhed og forfattervirksomhed. De tre former for virksomhed bindes sammen af et vedvarende og praksisrettet engagement i at opspore, dele og belyse dilemmaer, som de aktuelt rejser sig i arbejdet og samarbejdet på arbejdspladser, hvor sagens kerne består i at have med mennesker at gøre.

Omsigt er grundlagt af Carsten Pedersen, der forestår alle kursus- og udviklingsforløb og skriver alle artikler. Bookning og administration varetages af Heidi C. Hansen.

Omsigt.dk har et dobbelt formål

Hjemmesiden omsigt.dk har et dobbelt formål. Det er her, man kan læse om vores kurser, temadage, temaaftener, udviklingsforløb og konsulentydelser – og det er her, alle kvit og frit kan læse artikler forfattet af Carsten Pedersen.

Det dobbelte formål udspringer af et ønske om at kunne skaffe indtægter til dagen og vejen samtidig med, at resultaterne af arbejdet kan komme alle interesserede til gode. Dette ønske har rod i mange års gode erfaringer med at koble faglig forfattervirksomhed med (efter)uddannelses- og udviklingsvirksomhed i forskellige typer af velfærdsinstitutioner.

Faglig udvikling med indbygget praksisforankring og samarbejde på tværs

Omsigt arbejder på et praksisfilosofisk grundlag. Det betyder, at omdrejningspunktet altid er tankevækkende arbejdssituationer fra praksis. Hermed kan velfærdsprofessionelle forbinde deres faglige udvikling med en nysgerrig udforskning og udvikling af egen hverdagspraksis og faglighed. Vi kalder det samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse.

Dertil kommer, at vi – om muligt – gennemfører efteruddannelsesaktiviteter og udviklingsforløb med deltagelse af såvel ledere, pædagoger, lærere, psykologer, socialarbejdere og sundhedsprofessionelle. Formålet er at styrke tværprofessionaliteten i den offentlige sektor i almindelighed og samarbejdet på tværs af velfærdsinstitutioner i særdeleshed.

Skræddersyede forløb

Omsigt tilbyder skræddersyede kursertemadage, foredrag, udviklingsforløbsparringsforløb samt organisatorisk værdiafklaring gennem dilemmaopsporing.

Aktiviteterne kan enten finde sted på den enkelte arbejdsplads eller på møde- og kursusfaciliteter i nærområdet. Uanset valg af lokalitet, kan vi tage os af alt praktisk omkring det enkelte arrangement (herunder forplejning m.v.).

Vi støtter meget gerne deltagere i forlods at indsamle dokumentation fra deres hverdagspraksis med henblik på at sikre praksisforankring og ejerskab. Ligesom vi efterlods kan tilknyttes som en fast samarbejdspartner, der løbende kan bidrage til, at nyerhvervede indsigter og strategier forankres og justeres i takt med, at de praktiseres.

Aktuelle kurser, temadage og temaaftener

Vi udbyder aktuelt kurserne:

|  Inklusionens ABC  |  Praksisfilosofi  |  Magt, værdier og dilemmaer i velfærdsarbejdet  |  Forældresamarbejdets dilemmaer  |  Samarbejde mellem lærere og pædagoger  |  Læring og inklusion  |

Vi udbyder aktuelt temadagene:

|  Inklusionens dilemmaer  |   Samarbejdets dilemmaer  |  Fællesskabelsens dilemmaer  |

Og vi udbyder aktuelt temaaftenerne:

|  Opspor og del dilemmaerne!  |  Status på inklusionsarbejdet i Danmark – hvor er vi på vej hen?  |

Læs mere ved at klikke på titlerne eller kontakt os her.

Posted i