Velkommen!

Omsigt er omtanke beriget af eftertanken.

Omsigt er det, der savnes, når mennesker, der befinder sig i udsatte positioner, ufrivilligt bringes i endnu mere udsatte positioner, på grund af de måder fællesskaber, institutioner og samfund fungerer på.

Omsigt er også en virksomhed – stiftet af Carsten Pedersen og Heidi C. Hansen i 2013 – der gennem forfattervirksomhed, kurser og konsulentarbejde bidrager til at kvalificere fagpersoners og velfærdsinstitutioners deling af dilemmaer.

Omsigt.dk har et dobbelt formål

Formålet med omsigt.dk er at gøre opmærksom på vores kurser, temadage, temaaftener, udviklingsforløb og konsulentydelser.

Formålet er imidlertid også, at gøre det muligt for alle at læse artikler forfattet af Carsten Pedersen. Alle artikler på omsigt.dk kan læses kvit og frit. For et mindre beløb, kan artiklerne tillige købes i pdf-format, hvorfra man kan copy-paste og printe til eget brug.

Hjemmesidens dobbelte formål udspringer af et ønske om at kunne skaffe indtægter til dagen og vejen, samtidig med at resultaterne af Omsigts engagementer skal kunne komme alle interesserede til gode.

Faglig udvikling med indbygget praksisforankring og samarbejde på tværs

Omsigt arbejder på et praksisfilosofisk grundlag. Det betyder, at omdrejningspunktet altid er tankevækkende arbejdssituationer fra praksis. Hermed kan velfærdsprofessionelle forbinde deres faglige udvikling med en nysgerrig udforskning og udvikling af egen hverdagspraksis og faglighed. Vi kalder denne tilgang for samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse.

Dertil kommer, at vi – om muligt – gennemfører efteruddannelsesaktiviteter og udviklingsforløb med deltagelse af såvel ledere, pædagoger, lærere, psykologer, socialarbejdere og sundhedsprofessionelle. Formålet er at styrke tværprofessionaliteten i den offentlige sektor i almindelighed og samarbejdet på tværs af velfærdsinstitutioner i særdeleshed.

Skræddersyede forløb

Omsigt tilbyder skræddersyede kursertemadage, foredrag, udviklingsforløbsparringsforløb samt organisatorisk værdiafklaring gennem dilemmaopsporing.

Aktiviteterne kan enten finde sted på den enkelte arbejdsplads eller på møde- og kursusfaciliteter i nærområdet. Uanset valg af lokalitet, kan vi tage os af alt praktisk omkring det enkelte arrangement (herunder forplejning m.v.).

Vi støtter meget gerne deltagere i forlods at indsamle situationsbeskrivelser eller anden dokumentation fra deres hverdagspraksis med henblik på at sikre praksisforankring og ejerskab. Ligesom vi efterlods kan tilknyttes som en fast samarbejdspartner, der løbende kan bidrage til, at nyerhvervede indsigter og strategier forankres og justeres i takt med, at de praktiseres.

Aktuelle kurser, temadage og temaaftener

Vi udbyder aktuelt kurserne:

|  Inklusionens ABC  |  Praksisfilosofi  |  Magt, værdier og dilemmaer i velfærdsarbejdet  |  Forældresamarbejdets dilemmaer  |  Samarbejde mellem lærere og pædagoger  |  Læring og inklusion  |

Vi udbyder aktuelt temadagene:

|  Inklusionens dilemmaer  |   Samarbejdets dilemmaer  |  Fællesskabelsens dilemmaer  |  De professionelle og dømmekraften  |

Og vi udbyder aktuelt temaaftenerne:

|  Opspor og del dilemmaerne!  |  Status på inklusionsarbejdet i Danmark – hvor er vi på vej hen?  |

Læs mere ved at klikke på titlerne eller kontakt os her.

Posted i