Skyklap-effekten

Hvis vi alt for skråsikkert mener at ligge inde med ekspertise i form af objektiv viden, vi antager virker, og som direkte kan fortælle os, hvad vi specifikt skal gøre i situationer i praksis, kan denne viden komme til at fungere som skyklapper. Disse skyklapper kan udvikle sig til en selvforstærkende prioriteringsmekanisme, hvor snæversynetheden fastholdes – også når dilemmaerne og konflikterne for alvor begynder at trænge sig på. Fastholdelsen kan ske i afmagt. Men den kan også ske i troen på en bestemt evidens- eller forskningsbaseret tilgangs fortræffelighed. Eller i en kombination af begge dele. Dette selvforstærkende fænomen kan benævnes skyklap-effekten.

Læs mere om skyklap-effekten i bogen Om dømmekraften (2017, kapitel 4) og i artiklerne At give kraft til dømmekraften og Den professionelle dømmekraft og skyklap-effekten.

CP/9-3-2019