Samfundmæssig brudlinje

Samfundsmæssige brudlinjer opstår, når samfundssfærer med tilhørende logikker, selvforstærkende samspilsdynamikker og principper i formelle retningslinjer brydes med hinanden, hvorved de bidrager til, at dilemmaer opstår, går igen og fryser mere eller mindre til. Samfundsmæssige brudlinjer kan også forstås som modsætningsforhold, der er begrundet i forskellige sociologiske og samfundsvidenskabelige teorier (tænk for eksempel på Jürgen Habermas’  skelnen mellem system og livsverden). Ligesom brudlinjer kan begrundes i empiriske forskningsresultater, der peger i forskellig retning.

Læs mere om samfundsmæssige brudlinjer i artiklen Hvad er dilemmaopsporing, dilemmadeling og dilemmakritik? og i bøgerne Samfundet i pædagogisk arbejde – et sociologisk perspektiv (2014, kapitel 1) og Samarbejdets hemmelighed (2023, kapitel 3)

CP/15-6-2023