Samarbejde

I et samarbejde udretter parterne noget sammen, de ikke (eller kun meget vanskeligt) kan udrette hver for sig, og kvaliteten af (sam)arbejdet øges, i takt med at parterne opdager, hvordan deres relevante forskelligheder og ligheder kan komme den fælles sag til gode.

Læs mere om samarbejde i artiklerne Den blinde og den lamme – en fabel om samarbejde, Når samarbejde lykkes, Samarbejde på tværs og i bogen Samarbejdets hemmelighed (2023).

CP/30-5-2023