Praksisfilosofi

Praksisfilosofi handler om at koble filosofiske overvejelser over, hvad et fænomen dybest set er, med en nuanceret udforskning og belysning af menneskers praktiske talen, gøren og laden i specifikke hverdagssituationer. Man forsøger med andre ord at reflektere over tankevækkende hverdagssituationer på en systematisk måde, der på én gang er jordbunden og slår store spørgsmål an. Tilgangen indebærer i sin enkleste form, at grupper af professionelle – med en situationsbeskrivelse som omdrejningspunkt – overvejer følgende fem spørgsmål i den angivne rækkefølge:

    • Hvilke associationer vækker situationsbeskrivelsen, og hvilke uenigheder vil den typisk kunne give anledning til i personalegruppen? (Tilløb til diskussion er helt ok under dette første punkt)
    • Hvordan ser man, at der er forskellige hensyn på spil for de involverede, dér hvor situationen især spidser til? (Deltagerne overgår fra og med dette punkt til konversation, hvorfor afkræftelser og bekræftelser undgås)
    • Hvad kan opfattes som tegn på X i situationen, og hvad er X dybest set for et fænomen? (X repræsenterer et ord, der desuden udgør et vigtigt fagbegreb blandt de professionelle, der tager del i konversationen)
    • Hvorfor hænger X – set i lyset relevant forskning og faglig viden – sammen med andre forhold, der er afgørende for den måde situationen udvikler sig på?
    • Hvorledes kan man systematisk arbejde på at fremme (eller hæmme) X i lignende situationer i fremtiden?

De fem spørgsmål refererer til de fem fænomener, som den antikke filosof Aristoteles, i sin tid døbte doxa (‘formodningsmagten’), fronesis (‘dømmekraften’), sofia (‘fortolkningskraften’), episteme (‘forklaringskraften’) og techne (’tilvirkningskraften’).

Læs en kort introduktion til den praksisfilosofiske tilgang i artiklen Hvad er praksisfilosofi? – og læs mere om, hvordan praksisfilosofiske aktiviteter med fordel kan forankres organisatorisk i artiklen Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse. En grundigere indføring findes i bøgerne Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner (2011) og Om dømmekraften (2017).

CP/6-9-2019

error: Advarsel: Beskyttet indhold