Praksisfilosofi

Praksisfilosofi handler om at koble filosofiske overvejelser over, hvad et fænomen dybest set er, med en nuanceret udforskning og belysning af menneskers praktiske talen, gøren og laden i specifikke hverdagssituationer. Man forsøger med andre ord at reflektere over tankevækkende hverdagssituationer på en systematisk måde, der på én gang er jordbunden og slår store spørgsmål an. Tilgangen indebærer i sin enkleste form, at grupper af (kommende) professionelle – med en situationsbeskrivelse som omdrejningspunkt – overvejer følgende seks spørgsmål i den angivne rækkefølge:

  1. Hvad skete der i en tankevækkende situation (situationsperspektivet)?
  2. Hvilke meninger og uenigheder vil situationen typisk kunne aktivere hos os (formodningsperspektivet)? Tilløb til diskussion er helt ok under dette punkt.
  3. Hvordan ser man, at der er forskellige bekymringer og hensyn på spil for de involverede dér, hvor begivenhederne i situationen især synes at spidse til (praksisperspektivet)? Deltagerne overgår fra og med dette punkt til konversation, hvorfor afkræftelser og bekræftelser så vidt muligt undgås.
  4. Hvad kan opfattes som tegn på X i situationen, og hvad er X dybest set for et fænomen (fortolkningsperspektivet)? X repræsenterer typisk et ord, der desuden udgør et vigtigt fagbegreb blandt deltagerne.
  5. Hvorfor hænger X – set i lyset relevant faglig og videnskabelig viden – sammen med andre forhold, der er afgørende for den måde situationen udvikler sig på (forklaringsperspektivet)?
  6. Hvorledes kan man systematisk arbejde på at skabe betingelser for, at X fremmes (eller hæmmes) i lignende situationer i fremtiden (arbejdsperspektivet)?

Spørgsmålene refererer til de seks fænomener, som den antikke filosof Aristoteles, i sin tid døbte nous (‘fatteevnen’), doxa (‘formodningsmagten’), fronesis (‘dømmekraften’), sofia (‘fortolkningskraften’), episteme (‘forklaringskraften’) og techne (’tilvirkningskraften’).

Læs en kort introduktion til den praksisfilosofiske tilgang i artiklen Hvad er praksisfilosofi? – og læs mere om, hvordan praksisfilosofiske aktiviteter med fordel kan forankres organisatorisk i artiklen Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse. En grundigere indføring findes i bøgerne Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner (2011), Om dømmekraften (2017) og Samarbejdets hemmelighed (2023).

CP/10-4-2023