Matthæus-effekten

Matthæus-effekten viser sig ved, at magtforhold på en selvforstærkende måde skaber mere og mere udsathed, så mennesker i udsatte positioner bringes i endnu mere udsatte positioner – jf.: ”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har” (Matt, 25, v29).

Matthæus-effektens sociologiske relevans er uddybet og begrundet i bogen Om dømmekraften (2017, Kapitel 4) og i artiklen Samarbejde om overgange.

Robert K. Morton har indkredset Matthæus-effekten på følgende måde:

The concept of cumulative advantage directs our attention to the ways in which initial comparative advantages of trained capacity, structural location, and available resources make for successive increments of advantage such that the gaps between the haves and the have-nots in (…) domains of social life (…) widen until dampened by countervailing processes. (Merton, 1988, s. 606

CP/10-1-2023