Praksisfilosofi

‘Praksisfilosofi’ er et kursus af 3 dages varighed, der ruster deltagerne til at bedrive og facilitere (tvær)faglig refleksion med tankevækkende arbejdssituationer som omdrejningspunkt.

Kurset tilrettelægges ud fra deltagernes specifikke arbejdsområder og professioner med henblik på at kvalificere deres deltagelse i tværprofessionelt og tværinstitutionelt samarbejde (jf. artiklerne Om (tvær)professionalitet og Samarbejde på tværs).

På de to første kursusdage præsenteres deltagerne for den praksisfilosofiske tilgang og gennemfører en række praksisfilosofiske konversationer. Omdrejningspunktet er udveksling og undersøgelse af de forskellige forståelser af viden og refleksion, som deltagerne trækker på i deres daglige arbejde og samarbejde.

På den tredje og sidste kursusdag, der er placeret ca. en måned efter de to første kursusdage, er omdrejningspunktet drøftelser af deltagernes erfaringer med at praktisere og justere brugen af den praksisfilosofiske tilgang i egen praksis.

Tid og sted: De to første kursusdage afholdes torsdag den 24. august og fredag den 25. august 2017. Den sidste kursusdag afholdes fredag den 22. september 2017. Alle dage fra kl. 9.00-16.00. Carsten Pedersen forestår alle kursusdagene, der afholdes på gode kursusfaciliteter i hovedstadsområdet (tæt på kollektiv transport).

Prisen er 4.800 kr. (ekskl. moms). Der er fuld forplejning på kurset. Bogen Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner (af Carsten Pedersen) er inkluderet i prisen og udleveres første kursusdag. Der gives 10 % rabat på den samlede pris (før moms), hvis tre eller flere deltagere fra samme arbejdssted tilmeldes samme kursus. Studerende ved videregående uddannelser kan deltage til halv pris (begrænset antal pladser – bog ikke inkluderet).

Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning.

Tilmelding til kurset ‘Praksisfilosofi’ foregår her.

Tilmeldingsfristen er mandag den 3. juli 2017 kl. 12.00. Tilmeldinger modtages efter deadline, men pladser kan ikke garanteres.

Kurset kan også skræddersyes til den enkelte arbejdsplads/kommune og afholdes lokalt.